FL v. JOHANSEN (2021)

Dawn Eagleson & Joanna Salmons

Friends of the victim take the stand.


12-FL v. Johansen: Dawn Eagleson & Joanna Salmons