MI v. MILLER (2001)

Dr. Kristina Hansen & Ronald Crichton

Mathematician Dr. Kristina Hansen & firearms examiner Ronald Crichton take the stand.


14-MI v. Miller: Dr. Kristina Hansen & Ronald Crichton