NV v. SIMPSON & STEWART (2008)

Tom Scotto PT2

Scotto continues his testimony.


34-NV v. Simpson: Tom Scotto PT2