GA v. SULLIVAN (2006)

Gredine Rojas, Fabricio Ulate Aguilar & Tatiana Ulate

Gredine Rojas, Fabricio Ulate Aguilar & Tatiana Ulate take the stand.


38-GA v. Sullivan: Gredine Rojas, Fabricio Ulate Aguilar & Tatiana Ulate