WI v. WIRTH (2011)

Trooper Ryan Zukowski

Wisconsin State Trooper Ryan Zukowski of the technical reconstruction unit takes the stand.


4-WI v. Wirth: Trooper Ryan Zukowski