GA v. HARRIS (2020)

Maddox Kilgore PT2

Maddox Kilgore undergoes cross-examination.


5-GA v. Harris: Maddox Kilgore PT2