WI v. MASARIK, et al. (2006)

Jon Barlett Closing Argument

The defense for Jon Bartlett delivers their closing argument.


54-WI v. Masarik, et al.: Jon Barlett Closing Argument