TX v. BAKER (2010)

JoAnn Bristol

Kari Baker's therapist, JoAnn Bristol, takes the stand.


7-TX v. Baker: JoAnn Bristol