FL v. SUTTON (2010)

Lt. Rosanna Cordero-Stutz

Miami-Dade police Lt. Rosanna Cordero-Stutz takes the stand.


8-FL v. Sutton: Lt. Rosanna Cordero-Stutz