13-FL v. Wuornos: Witness Testimony Spot Coverage Day 4