KY v. HANKISON (2022)

Brett Hankison PT2

Defendant Brett Hankison takes the stand.


23-KY v. Hankison: Brett Hankison PT2