NJ v. NEULANDER (2001)

Det. Sgt. Kenneth Johnson

Cherry Hill police Detective Sgt. Kenneth Johnson takes the stand.


5-NJ v. Neulander: Det. Sgt. Kenneth Johnson