MA v. BATALI (2022)

Natali Tene

The alleged victim takes the stand.


2-MA v. Batali: Natali Tene