MA v. BATALI (2022)

Natali Tene PT2

The alleged victim undergoes cross-examination.


3-MA v. Batali: Natali Tene PT2