MA v. BATALI (2022)

Natali Tene PT3

The alleged victim undergoes redirect.


4-MA v. Batali: Natali Tene PT3