FL v. MARTIN (2012)

Verdict

The jury reaches a verdict.


21-FL v. Martin: Verdict