AZ v. SMITH (2012)

Det. John Thompson

Tempe police Detective John Thompson is recalled to the stand.


30-AZ v. Smith: Det. John Thompson