AZ v. SMITH (2012)

Det. John Thompson PT2

Detective Thompson continues his testimony.


31-AZ v. Smith: Det. John Thompson PT2