WA v. HAQ (2008)

Det. Don Ledbetter PT8

Detective Ledbetter continues his testimony.


21-WA v. Haq: Det. Don Ledbetter PT8