WA v. HAQ (2008)

Det. Don Ledbetter PT10

Detective Ledbetter continues his testimony.


24-WA v. Haq: Det. Don Ledbetter PT10