WA v. HAQ (2008)

Dr. James Missett

Psychiatrist Dr. James Missett takes the stand.


56-WA v. Haq: Dr. James Missett