WA v. HAQ (2008)

Det. Don Ledbetter PT12

Detective Ledbetter continues his testimony.


26-WA v. Haq: Det. Don Ledbetter PT12