WA v. HAQ (2008)

Det. Don Ledbetter PT11

Detective Ledbetter continues his testimony.


25-WA v. Haq: Det. Don Ledbetter PT11