MO v. RENICK (2021)

Cpl. Devon Foust PT2

Cpl. Foust continues his testimony.


12-MO v. Renick: Cpl. Devon Foust PT2