FL v. SIEVERS (2019)

Linda Otterstatter & Sherri Fentress

FBI crime lab analyst Linda Otterstatter gives her testimony follwed by FBI forensic examiner Sherri Fentress.


24-FL v. Sievers: Linda Otterstatter & Sherri Fentress