GA v. TOKARS (1997)

Margot Foster & Rae Potter

Commercial realtor Margot Foster & travel agency owner Rae Potter take the stand


84-GA v. Tokars: Margot Foster & Rae Potter