GA v. TOKARS (1997)

Thomas Huhn

Private investigator Thomas Huhn takes the stand.


94-GA v. Tokars: Thomas Huhn