GA v. TOKARS (1997)

Detective Ronald Hunton PT5

Detective Ronald Hunton continues his testimony.


90-GA v. Tokars: Detective Ronald Hunton PT5