FL v. CASEY ANTHONY (2011)

Jennifer Welch

CSI Jennifer Welch is recalled to the stand.


74-FL v. Anthony: Jennifer Welch